Lịch nghỉ chính thức ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2023

Lịch nghỉ chính thức ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2023

Lịch nghỉ chính thức ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2023

Lịch nghỉ chính thức ngày lễ 30/4 và 1/5 năm 2023
 

Lịch nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 năm 2023: Được nghỉ bao nhiêu ngày?

Năm 2023, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ đến 05 ngày có đúng không? Dưới đây là chi tiết:

Theo điểm c, d, e khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào các ngày lễ:

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đồng thời, theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

* Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 là ngày mấy dương lịch?

Trong năm 2023, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 là 03 ngày nối tiếp nhau, cụ thể:

- Ngày 29/4/2023 - Thứ Bảy (Nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương);

- Ngày 30/4/2023 - Chủ Nhật;

- Ngày 01/5/2023 - Thứ Hai.

Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023 rơi vào dịp nghỉ cuối tuần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023: Nghỉ tối đa 05 ngày

Tùy theo chế độ làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ tối đa 05 ngày liên tục, cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào ngày 29/4/2023 Dương lịch là ngày Thứ Bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 02/5/2023.

Ngày 30/4/2023 trùng với ngày Chủ Nhật nên được nghỉ bù tiếp ngày 03/5/2023.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 trong 05 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết 03/5/2023.

Lưu ý: Lịch nghỉ 05 ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ Nhật):

Người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 04 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2023.

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ Bảy và Chủ Nhật):

Người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 05 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023.

Kính chúc quý khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và đáng nhớ!