Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá
BẢNG GIÁ HÒA PHÚ THÀNH 2023

BẢNG GIÁ HÒA PHÚ THÀNH 2023

Bảng giá dịch vụ trò chơi tại khu du lịch
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ QUA ĐÊM

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ QUA ĐÊM

Nhà Bungalow, phòng nghỉ, lều vải/nhà sàn gỗ
BẢNG GIÁ THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG

BẢNG GIÁ THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG

Menu món ăn và nước uống
THỰC ĐƠN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN ĐẶT TRƯỚC 2023

THỰC ĐƠN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN ĐẶT TRƯỚC 2023

Áp dụng cho khách đoàn gọi theo suất ăn