Vé Trượt Thác + Vé Vào Cổng

Phương Tiện:
Mã Tour:
Chương Trình Tour
Chính sách Tour Du Lịch

Quy Định Đủ 14 tuổi Đến dưới 65 Tuổi. Đảm bảo sức khỏe.

Bao Gồm: 
-  Đồ Bảo Hộ, Xuồng Cao Su, Xe trung chuyển

-  Ca Trượt: 10h30 & 14h00 (Tới Sớm Tối Thiểu 15 Phút)
Lưu ý: Vé mua sẽ không hoàn, hủy, quy đổi thành các dịch vụ khác hoặc tiền mặt.

Đặt Vé Online Giảm 5%